Зміна № 11 до Класифікатора професій: дії кадровика та їх оформлення

Наказом Міністерства економіки України від 29 грудня 2022 року № 5573 було затверджено Зміну № 11 до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Зміна № 11; КП).

Отже, можуть бути випадки, коли певні назви посад (професій) та/або їх код КП у штатному розписі, а також інших кадрових документах підприємства, установи, організації (далі — підприємство) з урахуванням Зміни № 11 уже не відповідають КП (таблиця). У разі такої невідповідності зазначені документи у частині назв посад (професій) та/або їх кодів КП слід привести у відповідність остаточній редакції КП.

Приклади окремих змін до КП
Таблиця. Приклади окремих змін до КП

Насамперед кадровикові слід провести аудит доречної кадрової документації, передусім штатного розпису підприємства, і у випадку виявлення зазначеної невідповідності КП виконати певні дії.

Алгоритм

Дії кадровика у разі невідповідності назви професії КП:

 1. Доповісти керівництву підприємства про затвердження Зміни № 11 та запропонувати у зв’язку із цим вчинити за необхідності певні дії (додаток 1).
 2. Внести у разі потреби відповідні зміни до штатного розпису (виведення, введення або перейменування посад) та іншої документації у зв’язку із затвердженням Зміни № 11 (додаток 2).
 3. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників підприємства, попередити їх за потреби про зміни істотних умов праці, отримати (за потреби) від них згоду на перейменування їх посад або заяву про переведення на нові посади (додаток 3) та видати відповідні накази по підприємству про переведення (додаток 4).
 4. Внести за потреби відповідні записи до трудових книжок (додаток 5).

Зауважимо, що зазначені зміни у штатному розписі можуть бути переважно 2 видів:

 1. коли назву посади змінено і працівник залишається працювати фактично на тій самій посаді без зміни своїх посадових обов’язків;
 2. коли замість одної посади (скасованою Зміною № 11) до штатного розпису вводиться інша (наявна у КП), яка фактично пов’язана з іншими посадовими обов’язками.

Деякі фахівці з кадрової справи вважають, що у першому випадку не потрібна згода працівника на перейменування його посади (слід тільки роз’яснити йому необхідність такого перейменування). Тобто у цьому випадку можна обмежитися внесенням відповідних змін до штатного розпису та інших кадрових документів, а також здійсненням відповідного запису про зміну назви посади до трудової книжки.

У другому ж випадку йдеться фактично про скорочення «старої» посади і введення до штатного розпису нової (зовсім іншої) посади, і тому потрібна згода працівника працювати на новій посаді. Тобто йдеться про переведення працівника на іншу посаду, для здійснення якого потрібно отримати від працівника заяву про переведення. Також слід зробити запис до трудової книжки не про перейменування посади працівника, а про переведення його на іншу посаду. Крім того, для нової посади слід розробити та затвердити нову посадову інструкцію, з якою слід ознайомити працівника під підпис.

Зауважимо, що відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) навіть просте «перейменування посад» (без зміни посадових обов’язків, про які законодавець у цьому випадку не згадує) вважається зміною істотних умов праці і відповідно потребує повідомлення працівника про це не пізніше ніж за 2 місяці. Натомість сьогодні в умовах дії воєнного стану відповідно до частини 2 статті 3 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі — Закон № 2136) таке повідомлення здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Крім того, згідно з пунктом 6 Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), які були затверджені разом із Випуском 1 «Професії, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» ДКХП наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, у разі зміни назви підприємства, його структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни. Натомість згідно з цим же пунктом 6, зміни та доповнення до посадової інструкції можуть бути внесені на підставі наказу керівника підприємства лише за згодою працівника.

Таким чином, навіть у першому випадку (простого перейменування посади) для уникнення можливих трудових спорів доцільно попередити працівника про таке перейменування до його здійснення та отримати від нього письмову згоду на перейменування. При цьому для «заохочення» працівника до надання такої згоди, роботодавець може посилатися на частину четвертої статті 32 КЗпП, відповідно до якої працівник може бути звільнений за пунктом 6 статті 36 КЗпП, якщо він не погоджується працювати в нових умовах (додаток 6). Також у трудовій книжці робиться запис не про переведення на іншу посаду, а про перейменування посади (додаток 7).

Додаток 1

Зразок доповідної записки про затвердження Зміни № 11
до КП та результати кадрового аудиту

Відділ кадрів                                                                        Директору ТОВ «МАШБУД»
                                                                                            Коляденку В. І.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

25.01.2023 № 22
Київ

Про затвердження Зміни № 11
до Класифікатора професій та
результати проведеного у зв’язку
з цим аудиту кадрової документації

Доповідаю, що наказом Міністерства економіки України від 29 грудня 2022 року № 5573 було затверджено Зміну № 11 до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Зміна № 11; КП). Оскільки відповідно до законодавства назви професій (посад) у документації кадрового характеру мають відповідати КП, відділом кадрів було проведено аудит документації підприємства кадрового характеру, зокрема штатного розпису підприємства, з метою перевірити відповідність назв посад (професій) у документації чинній редакції Класифікатора професій після затвердження Зміни № 11.

За результатами зазначеного аудиту виявлено таке:

 1. Професійну назву роботи «Інженер з нормування праці» з кодом КП 2412.2 було скасовано директивою «С» Зміни № 11 разом зі спорідненою професійною назвою роботи «Інженер з організації та нормування праці» з кодом КП 2412.2. Разом із тим фактично замість цих двох професійних назв робіт директивою «У» було внесено професійну назву роботи «Інженер з нормування трудових процесів» з кодом КП 2149.2. Таким чином, назва посади у штатному розписі підприємства на 2023 рік «Інженер з нормування праці» з кодом КП 2412.2 не відповідає КП, тому пропоную вивести її із штатного розпису та ввести замість неї найбільш споріднену із нею назву посаду «Інженер з нормування трудових процесів» з кодом КП 2149.2.

Також для «Інженера з нормування трудових процесів» слід розробити і затвердити нову посадову інструкцію.

Що стосується працівника, який раніше працював на посаді інженера з нормування праці, пропоную перевести його на посаду інженера з нормування трудових процесів за його згодою, а у разі його незгоди — звільнити з роботи у зв’язку із скороченням штату за пунктом 1 статті 40 КЗпП. Зазначені процедури переведення або звільнення працівника також слід відобразити у його трудовій книжці.

 1. Професійну назву роботи «Інженер з підготовки кадрів» з кодом КП 2412.2 директивою «З» Зміни № 11 було змінено на професійну назву роботи «Фахівець з підготовки кадрів» із тим самим кодом КП 2412.2.

У цьому випадку також пропоную відповідним наказом внести зміни до штатного розпису підприємства на 2023 рік у частині перейменування посади «Інженер з підготовки кадрів» на «Фахівець з підготовки кадрів» та скоригувати назву відповідної посадової інструкції.

Оскільки згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП зміна найменування посади вважається зміною істотних умов праці, то відповідного працівника слід повідомити про таку зміну назви його посади згідно з частиною 2 статті 3 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та отримати від нього згоду на продовження його роботи в нових умовах. Якщо ж працівник не погодиться на перейменування свої посади, то відповідно до частини четвертої статті 32 КЗпП його можна звільнити за пунктом 6 статті 36 КЗпП. Відповідні кадрові процедури щодо перейменування посади у зв’язку із затвердженням Зміни № 11 або про звільнення працівника за пунктом 6 статті у зв’язку з відмовою від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці слід також відобразити у трудовій книжці відповідного працівника.

Начальник відділу кадрів                       Івашко            Олександр ІВАШКО

Додаток 2

Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУД»

Код ЄДРПОУ   00000000 

НАКАЗ

26.01.2023                                         Київ                                                  № 20

Про внесення змін до штатного розпису

У зв’язку із затвердженням Зміни № 11 до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та з метою приведення назв посад (професій) у штатному розписі підприємства на 2023 рік до Класифікатора професій

НАКАЗУЮ:

 1. Вивести з 01 лютого 2023 року із штатного розпису підприємства на 2023 рік одну штатну одиницю посади інженера з нормування праці (код КП 2412.2) у планово економічному відділі.
 2. Ввести з 01 лютого 2023 року до штатного розпису підприємства на 2023 рік одну штатну одиницю посади «Інженер з нормування трудових процесів» (код КП  2412.2) з посадовим окладом 10 000 грн на місяць.
 3. Посаду «Інженер з підготовки кадрів» (код КП 2412.2) у відділі кадрів у штатному розписі підприємства на 2023 рік з 01 лютого 2023 року перейменувати на посаду «Фахівець з підготовки кадрів» із збереженням коду КП 2412.2.
 4. Начальнику відділу кадрів Івашку О. О. до 01 лютого 2023 року забезпечити внесення у встановленому порядку відповідних змін до іншої документації кадрового характеру (посадові інструкції, особові справи, трудові книжки) та провести роз’яс-ню-вальну роботу з працівниками на відповідних посадах стосовно затвердження Зміни № 11 до Класифікатора професій та можливості їх роботи у нових умовах, а також отримати від них згоду на здійснення відповідних кадрових процедур.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Красненка В. І.

Директор                                          Коляденко                            Володимир КОЛЯДЕНКО

Додаток 3

Зразок заяви працівника про переведення на іншу посаду

Директорові ТОВ «МАШБУД»
Коляденку В. І.

інженера з нормування праці
планово- економічного відділу
Петрової О. М.

ЗАЯВА

Прошу перевести мене на посаду інженера з нормування трудових процесів з 01 лютого 2023 року.

30.01.2023                                                                                                         Петрова

Додаток 4

Зразок наказу про переведення працівника на іншу посаду

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАШБУД»

Код ЄДРПОУ 00000000

НАКАЗ

30.01.2023 Київ № 24-П

Про переведення Петрової О. М.
на іншу роботу

У зв’язку із виведенням з 01 лютого 2023 року із штатного розпису підприємства на 2023 рік одної штатної одиниці посади інженера з нормування праці планово-економічного відділу та введенням одної штатної одиниці посади інженера з нормування трудових процесів планово-економічного відділу згідно з наказом від 26 січня 2023 року № 20, керуючись частиною першою статті 32 КЗпП України,

ПЕРЕВЕСТИ

ПЕТРОВУ Олену Михайлівну, інженера з нормування праці планово-економічного відділу, на посаду інженера з нормування трудових процесів планово-економічного відділу з 01 лютого 2023 року з посадовим окладом 10 000 грн за її згодою.

Підстави: наказ від 26 січня 2023 року № 26;
заява Петрової О. М. від 30.01. 2023.

Директор                                          Коляденко                            Володимир КОЛЯДЕНКО

Додаток 5

Зразок запису до трудової книжки про переведення на іншу роботу

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)

Додаток 6

Зразок повідомлення працівника про перейменування посади

Вих. № 54
30.01.2023

Інженеру з підготовки кадрів відділу кадрів
Іваненко Ганні Олександрівні

ПОВІДОМЛЕННЯ
(примірник 1)

Шановна Ганно Олександрівно!

Повідомляємо, що наказом Міністерства економіки України від 29 грудня 2022 року № 5573 було затверджено Зміну № 11 до Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Зміна № 11, КП). Зокрема, Зміною № 11 передбачено перей-менування професійної назви роботи «Інженер з підготовки кадрів» (код  КП 2412.2) на  «Фахівець з підготовки кадрів» з тим самим кодом КП 2412.2. У зв’язку із зазначеним до штатного розпису нашого підприємства на 2023 рік з 01 лютого 2023 року буде внесено відповідні зміни, а саме посаду «Інженер з підготовки кадрів», на якій Ви працюєте, буде перейменовано на посаду «Фахівець з підготовки кадрів».

Також інформуємо Вас, що згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці Украї-ни, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення Украї-ни від 29 липня 1993 року № 58, записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій.

Крім того, згідно із частиною третьою статті 32 КЗпП зміна найменування посад вважається зміною істотних умов праці, а відповідно до частини четвертої статті 32 КЗпП, якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір з ним припиняється за пунктом 6 статті  36  КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці).

У зв’язку із зазначеним, прошу надати Вашу згоду на продовження роботи на посаді «Фахівець з підготовки кадрів» (без зміни Ваших посадових обов’язків) з 01 лютого 2023 року шляхом підписання відповідного пункту примірника 1 цього повідомлення.

Директор                                          Коляденко                            Володимир КОЛЯДЕНКО

Повідомлення від 30 січня 2023 року № 54 одержала:

Іванова   Ганна ІВАНЕНКО
30.01.2023

На продовження роботи на посаді «Фахівець з підготовки кадрів»
«Погоджуюсь» — Іванова 30.01.2023
«Не погоджуюсь» —

Додаток 7

Відомості про прийом на роботу, переведення на іншу роботу і звільнення (із зазначенням причин і посиланням на статтю, пункт закону)