Призначення виплат за «лікарняним» на підприємстві: хто і як це має робити

Законом України від 21 вересня 2022 року № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності 1 січня 2023 року, фактично скасовано комісії із соціального страхування, що були створені на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємство). Тобто наразі Законом України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105) не передбачено створення такої комісії. Зазначений орган відігравав вагому роль у процедурі призначення та здійснення соціальних виплат, а тому після його скасування виникло чимало запитань. Тож хто має призначати виплати за «лікарняним» та підписувати протоколи і чи затверджено форму таких протоколів? Чи можна оформлювати накази про призначення виплат за «лікарняними» на бланках підприємства? Чи потрібно видавати наказ або інший документ про припинення діяльності комісії із соціального страхування та призначати відповідальну особу, яка ухвалюватиме рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Відповіді на ці та інші запитання — у статті.

Хто замінить комісію із соціального страхування?

Закон № 1105, а також інші нормативно-правові акти не вимагають від роботодавця «розформовувати» комісію із соціального страхування, хоча Законом № 1105 і не передбачено можливості її функціонування.

Частиною 3 статті 22 Закону № 1105 установлено, що рішення про призначення страхової виплати ухвалює страхувальник (тобто роботодавець) або↓5уповноважені ним особи.

Безпосередньо роботодавець або уповноважені ним особи:

 1. здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю проведення страхових виплат
 2. ухвалюють рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково)
 3. розглядають підставу і правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат

Таким чином, бухгалтер має приступати до обчислення виплат за «лікарняним» лише після того, як роботодавець ухвалить рішення про оплату «лікарняного». При цьому ніщо не заважає роботодавцеві своїм наказом уповноважити осіб, які були/є членами комісії із соціального страхування, і надалі ухвалювати рішення щодо призначення виплат за «лікарняним».

У який строк має бути опрацьовано «лікарняний»?

Частиною 1 статті 24 Закону № 1105 чітко визначено, що роботодавець або уповноважені ним особи мають розглянути документи для призначення:

 • допомоги по тимчасовій непрацездатності — не пізніше 10 робочих днів із дня їх надходження;
 • допомоги по вагітності та пологах — не пізніше 3 робочих днів із дня їх надходження.

!

Ідеться про «лікарняні», які мають статус «Готовий до сплати».

За результатами розгляду відповідних документів роботодавець (уповноважена особа) ухвалює рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах або відмову у її призначенні. Повідомлення про відмову в призначенні допомоги із зазначенням причини відмови видається або надсилається працівникові не пізніше 5 днів після ухвалення відповідного рішення. При цьому у такому повідомленні, окрім причини відмови, також має бути вказано спосіб та порядок оскарження відповідного рішення.

Чим керуватися під час ухвалення рішення щодо призначення виплат за «лікарняним»?

Наразі нормативно-правовими актами не затверджено форм та зразків документів, користуючись якими роботодавець або уповноважена ним особа могли б призначати виплати за «лікарняним» або відмовляти у їх призначенні. Крім того, не визначено порядку, механізму, строків та правових наслідків оскарження таких рішень.

Водночас пунктом 4 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1105 передбачено, що нормативно-правові та розпорядчі акти Фонду соціального страхування України діють до затвердження відповідних рішень Пенсійним фондом України.

Таким чином, для вирішення на підприємстві питань, пов’язаних з ухваленням роботодавцем або уповноваженою ним особою рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах або відмову у її призначенні може використовуватися Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затверджене постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 року № 13 (далі — Положення № 13).  

Положенням № 13 визначено, зокрема, порядок оскарження рішення про призначення або відмову у призначенні виплат за «лікарняним». Крім того, у додатку до цього Положення наведено форму протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого).

Положення № 13 дасть змогу роботодавцеві (уповноваженій ним особі), який раніше не вирішував питань щодо призначення та виплати «лікарняних», принаймні зрозуміти, які функції та кроки йому потрібно виконати для опрацювання «лікарняного».

Отже, роботодавець може оформити правовий аспект своєї діяльності з питань призначення та виплати «лікарняних» на підприємстві, розробивши власний порядок призначення уповноваженої особи або групи осіб для вирішення зазначених питань та ухвалення ними відповідних рішень. При цьому він може взяти за основу Положення № 13, вилучивши з нього все «зайве» та «застаріле». Таким чином, роботодавець може створити і власну комісію із соціального страхування.

!

Дискусії стосовно доречності створення та роботи комісії із соціального страхування на підприємстві ведуться від самого створення Фонду соціального страхування України і невідомо, коли в таких дискусіях буде поставлено крапку. Але, як би там не було, механізм ухвалення рішення про призначення виплат за «лікарняним» або відмову у їх призначенні має бути належним чином прописано і призначено для здійснення цих функцій відповідних осіб.

Як оформити призначення виплат за «лікарняним»?

Як уже зазначалося, на сьогодні нормативно-правовими актами не затверджено форми документа, яким мало б оформлюватися призначення (відмова у призначенні) допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах. Тому роботодавець може самостійно розробити відповідний документ. Це може бути, наприклад, протокол (за основу для його розроблення можна взяти форму протоколу засідання комісії із соціального страхування, наведену у додатку до Положення № 13) або наказ (додатки 1 і 2). Зазначені документи оформляють на бланку підприємства. Вони мають містити всі потрібні реквізити, зокрема дату складення, підпис відповідної посадової особи.

Додаток 1

Зразок наказу про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДОГРАЙ»

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

25.01.2023                                                 Київ                                                        № 1-К

Про призначення
допомоги по тимчасовій непрацездатності

НАКАЗУЮ:

 1. ШЕВЧЕНКУ Василю Петровичу, економісту, призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності на підставі електронного листка непрацездатності № 123456-1234567892-1, що засвідчує період тимчасової непрацездатності Шевченка В. П. із 05 до 17 січня 2023 року.
 2. Зобов’язати фінансовий відділ:
  • обчислити розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності Шевченку В. П. за період із 05 до 17 січня 2023 року та подати до Пенсійного фонду України заяву-розрахунок;
  • провести після надходження від Пенсійного фонду України коштів на фінансування листка непрацездатності виплату Шевченку В. П. допомоги по тимчасовій непрацездатності у день, призначений для виплати заробітної плати на підприємстві.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: листок непрацездатності № 123456-1234567892-1.

Директор                                                  Пасічний                                    Степан ПАСІЧНИЙ

Додаток 2

Зразок наказу про відмову у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДОГРАЙ»

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

25.01.2023                                                     Київ                                                             № 2-К

Про відмову
у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності

НАКАЗУЮ:

 1. ГОРДІЄНКУ Олександру, сторожу, відмовити у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності на підставі електронного листка непрацездатності № 654321-2987654321-1, що засвідчує період тимчасової непрацездатності Гордієнка О. В. з 10 до 17 січня 2023 року, оскільки у зазначений період він перебував у відпустці без збереження заробітної плати.
 2. Зобов’язати кадрову службу:
  • ознайомити Гордієнка О. В. із цим наказом до 30 січня 2023 року під розписку;
  • повідомити Гордієнку О. В., що рішення про відмову у призначенні йому допомоги по тимчасовій непрацездатності за листком непрацездатності № 654321-2987654321-1, який засвідчує період його тимчасової непрацездатності з 10 до 17 січня 2023 року, він може оскаржити протягом 5 робочих днів через направлення письмового звернення безпосередньо керівникові ТОВ «Водограй» або в установлений законодавством строк до суду.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава: листок непрацездатності № 654321-2987654321-1;
 наказ від 22 грудня 2022 року № 148-П.

Директор                                                  Пасічний                                    Степан ПАСІЧНИЙ

З наказом ознайомлений:
Гордієнко        Олександр ГОРДІЄНКО
25.01.2023