Державні статистичні спостереження з праці у 2023 році

Актуальні запитання:

 • Яких змін зазнали спостереження зі статистики праці?
 • За якими формами проводитимуться такі спостереження?
 • Де можна отримати бланки відповідних форм та роз’яснення щодо їх заповнення?

1 січня 2023 року набув чинності Закон України від 16 серпня 2022 року № 2524-ІХ «Про офіційну статистику». Статтею 10 цього Закону передбачено, що статистична та фінансова звітність подається респондентами виключно в електронній формі.

Звітування до органів державної статистики в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 12 січня 2011 року № 3.

!

Подати статистичну звітність в електронній формі можна за допомогою безкоштовного онлайн-сервісу «Кабінет респондента» (https://statzvit.ukrstat.gov.ua), який розміщено на офіційному вебсайті Державної служби статистики України (далі — Держстат). Доступ до системи здійснюється цілодобово та не потребує інсталяції будь-яких програм.

Перелік програмного забезпечення, а також інші відомості щодо звітування в електронній формі респонденти можуть отримати на офіційному вебсайті Держстату в розділі «Для респондентів»/«Електронна звітність».

Також на офіційному вебсайті Держстату в розділі «Для респондентів»/«Сервіс «Пошук за кодом ЄДРПОУ» респондент має змогу отримати інформацію про те, які форми державних статистичних спостережень має подавати його підприємство (установа, організація) упродовж поточного року до органів державної статистики.

Бланки форм та методологічні документи щодо їх заповнення в електронній формі розміщено на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі «Для респондентів»/«Альбом форм державних статистичних спостережень на 2023 рік»/«Демографічна та соціальна статистика»/«Ринок праці»/«Оплата праці та соціально-трудові відносини».

У 2023 році спостереження зі статистики праці проводитимуться за формами, наведеними в таблиці.

Спостереження зі статистики праці, які проводитимуться у 2023 році
Таблиця. Спостереження зі статистики праці, які проводитимуться у 2023 році

Вам знадобляться

 1. Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (далі — Інструкція № 286)
 2. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5
 3. Розʼяснення Держстату щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» від 31 жовтня 2022 року № 19.1.2-12/45-22 (далі — Розʼяснення щодо показників форми № 1-ПВ (місячна)
 4. Роз’яснення Держстату щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 31 жовтня 2022 року № 19.1.2-12/44-22 (далі — Розʼяснення щодо показників форми № 1-ПВ (квартальна)
 5. Роз’яснення Держстату щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) «Звіт про витрати на утримання робочої сили» від 26 грудня 2022 року № 19.1.2-12/56-22 (далі — Розʼяснення щодо показників форми № 1-РС (один раз на чотири роки)
 6. Роз’яснення Держстату щодо показників форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» від 1 серпня 2022 року № 19.1.2-12/12-22 (далі — Розʼяснення щодо показників форми № 3-борг (місячна)

Спостереження зі статистики праці не зазнали змін методологічного характеру.

Водночас, ураховуючи норми чинного законодавства, Держстат переглянув роз’яснення щодо заповнення форм № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна). У роз’ясненнях наведено рекомендації щодо відображення у цих формах окремих категорій працівників.

Зокрема, було враховано норми законів України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» та від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі — Закон № 2352).

!

Джерелами інформації для заповнення показників форм є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій.

Розглянемо докладніше зміни, які відбулися у формах спостереження зі статистики праці.

Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»

Показники цієї форми залишилися без змін.

У Розʼясненнях щодо показників форми № 1-ПВ (місячна) наведено додаткові пояснення стосовно визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників. Цей показник містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції № 286, крім окремих категорій працівників, а саме:

 1. працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ця категорія працівників залишається без змін);
 2. працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом;
 3. працівників, відносно яких призупинено дію трудового договору;
 4. працівників, які евакуювалися в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо;
 5. працівників, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504).

Категорії працівників, які не враховуються під час визначення середньооблікової кількості штатних працівників відповідно до вимог інструкції № 286 та з урахуванням розʼяснень щодо показників форми № 1-ПВ (місячна):

 1. працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, визначеного законодавством або колективним договором
 2. працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом
 3. працівники, відносно яких призупинено дію трудового договору
 4. працівники, які евакуювалися в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо
 5. працівники, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону № 504

Форма № 1-ПВ (квартальна)

Форма складається з 5 розділів.

На відміну від форми, яка діяла у 2022 році, у новій формі вилучено розділ VІ «Витрати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці, за 2021 рік (у звіті за I квартал)». Показники цього розділу раз на чотири роки збираються за формою № 1-РС «Звіт про витрати на утримання робочої сили».

У Розʼясненнях щодо показників форми № 1-ПВ (квартальна) наведено пояснення стосовно визначення облікової кількості штатних працівників та працівників-жінок. Зокрема, зазначено, що показники стосовно облікової кількості штатних працівників та облікової кількості штатних працівників — жінок на кінець звітного періоду містять дані про облікову кількість штатних працівників на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції № 286, включно з:

 1. працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом;
 2. працівниками, відносно яких призупинено дію трудового договору;
 3. працівниками, які евакуювались в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо;
 4. працівниками, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону № 504.

Форма № 1-РС (один раз на чотири роки)

Звіт за формою № 1-РС заповнюється за 2022 рік. Форма складається із 2 розділів, у яких визначаються показники щодо кількості й робочого часу працівників та витрат на їх утримання.

Показник щодо кількості працівників розраховується як середньомісячна кількість працівників відповідно до положень глави 3 Інструкції № 286, без урахування даних про:

 1. працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості;
 2. працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом;
 3. працівників, з якими призупинено дію трудового договору;
 4. працівників, які евакуювалися в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо;
 5. працівників, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону № 504;
 6. фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, працюючих за цивільно-правовими договорами.

У розділі ІІ форми містяться показники щодо витрат на утримання робочої сили за звітний рік (стосовно оплати праці, видатків на загальнообов’язкове державне та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також інших витрат, пов’язаних із використанням робочої сили).

Окремий блок питань у формі стосується такої категорії працівників, як учні (стажисти), зокрема: їх кількість, робочий час, заробітна плата та внески роботодавця на обов’язкове соціальне страхування (включаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Форма № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»

До форми № 3-борг (місячна) унесено зміни стосовно показника «Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів».

У 2023 році (починаючи зі звіту на 1 лютого 2023 року) у формі передбачено показник «Сума заборгованості з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця» (ряд. 2040).

Зазначений показник містить інформацію про суму заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду (аналогічно порядку, передбаченому в п. 2 розд. ІІ Розʼяснень щодо показників форми № 3-борг (місячна) — заборгованості з виплати заробітної плати). Цей показник уміщує інформацію щодо заборгованості за рахунок коштів роботодавця з оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, та не враховує суми обов’язкових відрахувань із заробітної плати згідно з чинним законодавством (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

Щодо врахування в статистичних спостереженнях працівників, які є членами добровольчих формувань територіальних громад

Законом № 2352 було внесено зміни, зокрема, до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Новою редакцією частини третьої статті 119 КЗпП не передбачено змін у правовому регулюванні соціального і правового становища членів добровольчих формувань територіальних громад (далі — ДФТГ), зокрема й у частині збереження за ними середнього заробітку.

Ураховуючи наведене вище, у формах державних статистичних спостережень із праці зазначену категорію працівників пропонуємо відображати так:

 • у формі № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»: інформацію щодо працівників, які є членами ДФТГ, відображати лише в рядку 3070 «Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду»;
 • у формі № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»: інформацію про таких працівників до рядка 1040 «Середньооблікова кількість штатних працівників» не включати.

Суми нарахувань зазначеним працівникам відображаються в рядку 1020 «Фонд оплати праці усіх працівників» форми № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці».

Щодо подання звітності в період воєнного стану

Відповідно до Закону України від 3 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі — Закон № 2115):

 1. статистична та фінансова звітність подається до органів державної статистики протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності;
 2. у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3 місяців після його завершення не застосовується адміністративна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання статистичної та фінансової звітності;
 3. респонденти, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного Законом № 2115, подати звітність у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної відповідальності та подають статистичну та фінансову звітність протягом 1 місяця із дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання;
 4. у період дії воєнного стану або стану війни органи державної статистики не здійснюють перевірки щодо своєчасності та повноти подання статистичної й фінансової звітності.

Водночас слід зауважити, що органи державної статистики продовжують здійснювати свої функції та наразі приймають звітність від респондентів, які мають змогу її подати.