Сучасне діловодство

Працівник відсутній на роботі у день звільнення: як видати трудову книжку?
№ 04 / 2021, квітень
Чи обов’язково ставити у трудовій книжці штамп про видачу дубліката?
№ 04 / 2021, квітень
Списання бланків трудових книжок: оформлюємо акт правильно
№ 04 / 2021, квітень
Особливості документального оформлення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
№ 04 / 2021, квітень
Заява: друкована чи рукописна
№ 04 / 2021, квітень
Документи, що стосуються соціального захисту громадян
№ 04 / 2021, квітень
За власним бажанням: ризики найпростішого способу звільнення
№ 04 / 2021, квітень
Виправлення помилок у трудових книжках
№ 04 / 2021, квітень
Хто несе відповідальність за безпечні та нешкідливі умови праці надомника
№ 04 / 2021, квітень
Організація надомної роботи
№ 04 / 2021, квітень
Табельний облік робочого часу: як уникнути помилок
№ 12 / 2020, грудень
Хто повинен вести табель обліку використання робочого часу на підприємстві?
№ 12 / 2020, грудень
10 найпоширеніших помилок у складанні та веденні табеля обліку використання робочого часу
№ 12 / 2020, грудень
Як пояснити Держпраці, чому заплановані в графіку дати відпустки не збігаються з фактичними?
№ 12 / 2020, грудень
Графік відпусток: технологія складання та практика
№ 12 / 2020, грудень