Дати розірвання трудових договорів

Відповідно до частини першої статті 38 Кодексу законів про працю (далі — КЗпП) працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за 2 тижні.

Стаття відкрита для передплатників