Повідомляємо центр зайнятості про прийняття на роботу іноземців

— Ситуація

Центр зайнятості надав дозволи від 29 вересня 2021 року на застосування праці 2 іноземців. Протягом 90 календарних днів із ними потрібно було укласти трудові договори. Договори укладають і їх копії надсилають до центру зайнятості. А як бути з повідомленням? Наприклад: договір від 17 грудня 2021 року, то й повідомлення потрібно було надіслати 17 грудня 2021 року?

І ще один нюанс: іноземці не отримали візи. Чи подавати в такому випадку повідомлення? Чи можна подати повідомлення, а працівникам надати відпустку без збереження заробітної плати?

— Рішення

Застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні здійснюється відповідно до приписів Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» (далі — Закон № 5067), якими регулюються правовідносини між роботодавцем та іноземцем чи особою без громадянства, а також між роботодавцем та центром зайнятості.

Роботодавці мають право застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається центром зайнятості (крім випадків, передбачених законодавством).

А відтак, у запитанні поєднано обидва аспекти правовідносин.

Аспект 1

Правовідносини між роботодавцем акцентром зайнятості (деякі нюанси)

Чинність дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства обмежено строком, установленим статтею 423 Закону № 5067, який може бути продовжено в порядку та спосіб, визначені цим Законом.

Видача або продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства є платною послугою (ст. 424 Закону № 5067).

Якщо роботодавець не вніс плати протягом 10 робочих днів із дати ухвалення рішення про видачу або продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

Роботодавець відповідно до статті 425 Закону № 5067 несе відповідальність згідно із законом, якщо він не звернувся до центру зайнятості із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, у випадках:

  • зміни найменування юридичної особи — роботодавця, реорганізації або виділення юридичної особи — роботодавця, зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи — підприємця, який є роботодавцем;
  • оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у т. ч. у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
  • зміни назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

Центр зайнятості скасовує виданий дозвіл у разі неподання роботодавцем у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) до центру зайнятості копії трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем чи особою без громадянства, якщо подання такої копії є обов'язковим відповідно до Закону № 5067 (ст. 4210 цього Закону).

Отже, повідомлення про укладення роботодавцем трудового договору з іноземцями має бути подано до центру зайнятості у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) з його копіями, засвідченими роботодавцем. У нашому випадку повідомлення потрібно було подати до 27 грудня 2021 року. При цьому слід було перевірити, чи отримав центр зайнятості таке повідомлення. Якщо з’ясувалося б, що повідомлення не надійшло до адресата, потрібно було б погодити надання такого повідомлення з поміткою «повторно» для уникнення ймовірності скасування дозволу.

Аспект 2

Правовідносини між роботодавцем та іноземцем чи особою без громадянства (деякі нюанси)

Статтею 427 Закону № 5067 передбачено, що роботодавець зобов'язаний укласти з іноземцем чи особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів із дати видачі дозволу та у 10-денний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, центру зайнятості.

Укладення договору від 17 грудня 2021 року означає, що роботодавцем виконано обов’язкову дію — отримано дозвіл на застосування праці іноземців.

Оскільки відсутність візи в іноземців унеможливлює виконання ними трудових функцій за укладеними трудовими договорами, роботодавець за письмовими заявами працівників іноземців може надати їм відпустку без збереження заробітної плати або інший вид відпустки, передбачений умовами трудового договору або вимогами законодавства.