Зміст номера
№ 08 / 2021, серпень
Календар кадровика
Головні дати серпня
Моніторинг законодавства
Підготувала Зоя Васильова
Моніторинг законодавства
Правова позиція
Лариса Красовська
Змінюємо назву структурного підрозділу підприємства
Практика кадровика
Галина БІЛОТКАЧ
Запитання гарячої лінії
Практика кадровика
Віталіна Дроздовська
Три етапи звільнення працівника за угодою сторін
Практика кадровика
Ольга Стахів
Звільнення працівника за пунктом 2 статті 40 КЗпП
Сучасне діловодство
Олена Загорецька
Новий стандарт на оформлення документів
Слово редактора
З повагою, шеф-редактор
Вікторія Ліпчанська
Шановні читачі!

Цьогоріч ми святкуємо 30 років незалежності України. У сфері трудових відносин увесь цей шлях — лише початок формування нової їх моделі в Україні. Упродовж 30 років нашою державою ратифіковано 68 конвенцій Міжнародної організації праці. Частину норм цих документів утілено в національному законодавстві. Однак мало лише приєднатися до міжнародних договорів. Потрібно виконувати задекларовані норми у чіткій відповідності до Закону. Для цього вкрай важливо змінювати ставлення до виконання законодавства про працю всіма сторонами трудових відносин — і працівником, і роботодавцем, а відбуватися це має за всеохопного сприяння держави. Адже саме держава визначає та формує основні тенденції у становленні нової моделі трудових відносин, передусім шляхом проведення відповідних реформ.

Читати повністю