Як працівникові на посаді інспектора з кадрів підвищити свою категорію з оплати праці?

Згідно з сучасними підходами до класифікації персоналу підприємств, установ, організацій (далі — підприємство), про що, зокрема, йдеться у Загальних положеннях Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — Загальні положення ДКХП, Випуск 1 ДКХП) увесь персонал поділяється на відповідні професійні групи. При цьому професійні назви робіт (на основі яких визначаються на практиці назви посад і професій у штатних розписах підприємств), які належать до певної професійної групи, містяться в окремих розділах Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі — КП) (таблиця 1).

Стаття відкрита для передплатників