Новий стандарт на оформлення документів

1 вересня 2021 року набуває чинності Національний стандарт «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система органі-заційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (ДСТУ 4163:2020), розроблений співробітниками відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-знавства і затверджений наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифі-кації та якості» «Про прийняття та скасування національних стандартів» від 1 липня 2020 року № 144 на заміну чинного нині ДСТУ 4163–2003.

Стаття відкрита для передплатників