Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин

Працівникам належить основне місце в системі соціально-трудових відносин, оскільки вони за своїм становищем найменш захищена та одночасно найбільш вразлива сторона трудових відносин. Саме потреба самозахисту трудових прав спонукала найманих працівників до об’єднання у професійні спілки.

Стаття відкрита для передплатників