Визначаємо норматив чисельності бухгалтерів

Під час розрахунку оптимальної чисельності працівників окремих професійних спеціалізацій доречно використовувати міжгалузеві нормативи чисельності працівників різних професійних категорій, які розроблені й затверджені Міністерством соціальної політики України або відповідними іншими відомствами.

Стаття відкрита для передплатників