Визначаємо норматив чисельності бухгалтерів

— Ситуація

У бюджетних установах працюють 2 бухгалтери: один нараховує заробітну плату 120 працівникам, другий — 400. Інших обов’язків вони не виконують. Чи є якісь норми щодо кількості бухгалтерів із нарахування заробітної плати на певну кількість штатних працівників? Чим це регламентується?

— Рішення

Під час розрахунку оптимальної чисельності працівників окремих професійних спеціалізацій доречно використовувати міжгалузеві нормативи чисельності працівників різних професійних категорій, які розроблені й затверджені Міністерством соціальної політики України або відповідними іншими відомствами.

Наприклад, для розрахунку оптимальної чисельності працівників бухгалтерії як у цілому (якщо бухгалтерія фактично виконує всі види робіт з бухгалтерського обліку), так і за окремими спеціалізаціями бухгалтерів (наприклад, чисельності бухгалтерів, які виконують лише завдання та обов’язки з нарахування заробітної плати), як правило, використовуються Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року № 269 (далі — Нормативи чисельності № 269).

Нормативи чисельності № 269 розроблено за даними трудомісткості типового складу робіт, виконуваних працівниками бухгалтерського обліку. При цьому наведені в Нормативах чисельності № 269 норми часу враховують підготовчо-завершувальні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, включаючи фізкультурні паузи й особисті потреби. Він становить 10 % від оперативного часу.

Крім того, норми часу розраховано на виконання роботи з належною якістю. Виправлення помилок, які допустив виконавець, проводиться за рахунок основної норми часу.

У нормах часу наведено види виконуваних робіт, які передбачаються документами (стандартами) із бухгалтерського обліку та звітності. Норми часу встановлено на виконання робіт одним виконавцем, наведено в годинах та оформлено як нормативні карти (таблиця 1).

Таблиця 1. Нормативні карти з обліку розрахунків з оплати праці Нормативів чисельності № 269

За допомогою карт, зазначених у таблиці 1 до ції статті, та інших карт можна розрахувати чисельність працівників бухгалтерського обліку різних спеціалізацій, зокрема й тих, які здійснюють лише нарахування заробітної плати. Для цього можна скористатися відповідними формулами.

Таблиця 2. Показники коефіцієнта Кк. п. з. згідно з Нормативами чисельності № 269

Зрозуміло, що на практиці бухгалтери можуть виконувати й інші види робіт, які пов’язані з оплатою праці (наприклад, нараховувати премії, погашати надмірно отримані суми, утримувати податки тощо), а тому під час розрахунків мають ураховуватися також інші норми часу на відповідні роботи. При цьому, якщо під час розрахунку трудомісткості робіт одиницею виміру «Відомість — 1 позиція» визначено облікову операцію за 1 працівником на місяць, то кількість позицій на рік за різними видами робіт визначається інакше.

Приклад 2

У разі виконання робіт з нарахування заробітної плати працівникам за виконані роботи відповідні позиції повторюються щомісячно за всіма працівниками (кількість позицій визначається множенням чисельності працівників на 12 місяців).

Якщо ж виконуються роботи з погашення надмірно отриманої суми, відповідні позиції будуть «епізодичними», оскільки такі роботи можуть стосуватися не всіх працівників та й виконуватимуться вони не щомісячно (кількість позицій визначається за середньорічними даними).

У такому випадку загальна трудомісткість типового складу робіт фактично становитиме не 216 або 720 люд.-год. (як підраховано вище), а буде більшою. Наприклад, з урахуванням специфіки конкретної установи, вона може становити 900 або 2900 люд.-год. А відтак, і нормативна чисельність бухгалтерів (Н), які виконують відповідні роботи, також буде більшою:

  • у разі загальної чисельності працівників 120 осіб: 900 : 1987 ∙ 1,15 ∙ 1 = 0,52 ос.;
  • у разі загальної чисельності працівників 400 осіб: = 2900 : 1987 ∙ 1,15 ∙ 1 = 1,68 ос.

З наведених вище формул убачається, що чисельність працівників бухгалтерського обліку прямо пропорційна загальній чисельності працівників підприємства, яким нараховується заробітна плата (якщо інші чинники, які впливають на загальну трудомісткість робіт таких працівників, будуть однаковими).

Також слід зазначити, що в Нормативах чисельності № 269, як і в багатьох інших міжгалузевих нормативах, передбачена можливість розрахунку потрібної чисельності працівників (Н) окремих професійних категорій залежно від загальної чисельності працівників підприємства та кількості самостійних структурних підрозділів.