Звільнення за власним бажанням до закінчення терміну дії строкового трудового договору: чи можливо?

У частині першій статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) визначено, що трудовим договором є угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем — фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець — фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Стаття відкрита для передплатників