Правила внутрішнього трудового розпорядку для органів місцевого самоврядування

Відповідно до статті 142 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила), які затверджуються трудовими колективами за поданням роботодавця і виборного органу первинної профспілкової організації або профспілкового представника на основі типових правил.

Стаття відкрита для передплатників