Надання додаткових відпусток чорнобильцям

Ситуація

Працівник-чорнобилець (категорія 2) працює на атестованому місці (шкідливі та важкі умови праці). Які відпустки йому надавати? Основна щорічна відпустка — 24 календарні дні, додаткова відпустка за шкідливі та важкі умови праці — 7 календарних днів, «чорнобильська» відпустка (раз на календарний рік) — 16 календарних днів? Усе правильно?

Порядок надання відпусток регулюється Кодексом законів про працю України і Законом України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504). Вимоги до щорічних відпусток викладено у розділі ІІ цього Закону, а саме:

  • умови надання щорічної основної відпустки та її тривалість (ст. 6);
  • умови надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість (ст. 7);
  • умови надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці та її тривалість (ст. 8).

Якщо до обов’язковості надання щорічної основної відпустки і визначення її тривалості запитань не виникає, то щорічні додаткові відпустки потребують певної уваги.

Кожна зі щорічних додаткових відпусток має свої підстави для надання і свою тривалість.

У статті 7 Закону № 504 зазначається, що щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах. 

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

  1. окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України
  2. працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою

На кожному підприємстві та кожному окремому робочому місці свої умови праці.

Інколи робоче місце підпадає під особливі та шкідливі умови праці одночасно. Така ситуація регулюється частиною першою статті 10 Закону № 504. У ній зазначається, що щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 Закону № 504, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником.

Отже, працівник сам обирає, якою щорічною додатковою відпусткою він скористається.

!

Про додаткову відпустку із збереженням заробітної плати працівникам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у Законі № 504 не йдеться. Порядок її надання регулюється Законом України від 28 лютого 1991 року № 796-XІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі — Закон № 796).

У частині першій статті 13 Закону № 796 зазначається, що держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам та зобов’язується відшкодувати її.

Згідно з пунктом 5 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936, оплата «чорнобильської» відпустки працівникові здійснюється за місцем основної роботи, проте надалі відбувається відшкодування коштів з державного бюджету через органи соціального захисту населення.

Отже, «чорнобильська» відпустка не є щорічною додатковою відпусткою, тому її надання не регулюється частиною першою статті 10 Закону № 504.

В описаній ситуації працівникові зобов’язані надати всі вказані види відпусток: щорічну основну, щорічну додаткову за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та додаткову відпустку із збереженням заробітної плати як постраждалому внаслідок Чорнобильської катастрофи.