Зміна № 11 до Класифікатора професій: можна бути «трішки» майстром?

Актуальні запитання:

 • Як нові похідні слова можна використовувати в окремих випадках?
 • Які зміни відбулися в Додатку В до КП та в найменуваннях підкласів КП?
 • Що змінилося в назвах професій у різних галузях економіки?
 • Як у КП враховано реалії воєнного стану в Україні?

З початком гарячої фази російської агресії проти України не припиняється діяльність у вітчизняній професійно-класифікаційній сфері.

Так, Міністерство економіки України (далі — Мінекономіки) наказом від 29 грудня 2022 року № 5573 затвердило чергову довгоочікувану Зміну № 11 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП). Зауважимо, що Департамент технічного регулювання оприлюднив інформацію щодо затвердженої Зміни № 11 до ДК 003:2010 на офіційному вебсайті Міністерства економіки України 2 січня 2023 року й наразі вона є чинною.

Що ж нового та цікавого у цьому нормативному документі?

Нове в розділі КП «Основні положення»

Відтепер до цього розділу включено положення, що в окремих випадках за потреби позначення видів робіт за певною професією (професійною назвою роботи) роботодавець може застосовувати похідні слова «виконувач окремих робіт». Конкретна деталізація робіт визначається роботодавцем у робочій інструкції або трудовому договорі.

Похідні слова «виконувач окремих робіт» застосовуються роботодавцем за потреби:

 • прийняття на роботу робітників для виконання окремих робіт у межах певної професії, які не мають професійної (повної або часткової) кваліфікації;
 • визнання результатів навчання за короткотерміновими курсами, семінарами, курсами підвищення кваліфікації відповідно до номенклатури професій (професійних назв робіт) та потреб ринку праці.

Де-факто йдеться про можливість залучати до робіт, що потребують певної кваліфікації, працівників після проходження нимикурсової підготовки щодо виконання неповного переліку завдань та обов’язків за професією.

Зміни в Додатку В до КП

Тепер, окрім іншого, в Додатку В зазначається, що похідні слова до професій (професійних назв робіт) після позиції «Бригадний» роботодавець може доповнити словами «виконувач окремих робіт».

Додаток В доповнено виноскою про те, що похідні слова, наведені у цьому додатку, застосовуються до професійних назв робіт розділів 5–8 КП, якщо це не суперечить КП, за умови, що до працівників за цими професіями (професійними назвами робіт) не визначаються особистісні, спеціальні та/чи специфічні вимоги.

Приклад

Від назви професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» з кодом КП 7129 можна утворити похідну назву «Виконавець окремих робіт монтажника гіпсокартонних конструкцій» із збереженням коду КП (конкретна деталізація робіт наводиться у робочій інструкції: виконання монтажу укосів гіпсокартоном або виконання монтажу каркасів гіпсокартоном).

Отже, віднайдено компроміс щодо кваліфікаційних вимог для виконання обмеженого роботодавцем переліку робіт за професією, яка не опанована робітником на рівні отримання формального документа про кваліфікацію.

Зміни в найменуваннях підкласів КП

Ці зміни пройшли здебільшого під директивою «Змінити». У такий спосіб відобразилася тенденція щодо усунення застарілих термінів, які охоплюють сферу телекомунікацій. Наразі у КП застосовується термін, що визначає цю сферу як сферу електронних комунікацій. Так, наприклад, підклас 2144 «Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій» відтепер називатиметься «Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій» із тим самим кодом КП.

Змінено!

Професіонали в галузі електроніки та електронних комунікацій

Термінологічні зміни у промисловості торкнулися підкласу 8212, у якому зібрано робітників, що обслуговують установки з виробництва цементу.

Крім того, до національного професійно-класифікаційного стандарту додається нове класифікаційне угруповання — «Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)» із кодом КП 5164.

Нове!

Військовослужбовці (рядовий, сержантський і старшинський склад)

Наскрізні професії

Змін зазнали і назви професійних угруповань у галузевому розрізі.

Директивою «Скасувати» із КП виводяться інженерні посади з організації та нормування праці. Але відповідні роботи не скасовуються.

Нижче наводимо професійні назви робіт працівників, які раніше займалися нормуванням на підприємствах (в установах, організаціях).

Щодо «комірника», то перебування цього робітника у розділі найпростіших професій КП не відповідає вимогам сьогодення. При цьому, звертаємо увагу, що функції скасованої посади «комірника» не зникли назовсім. Завдання зі зберігання майна залишаються затребуваними, тому розробники Зміни № 11 передбачили передання відповідних функцій більш кваліфікованому працівнику (див. нижче).

Директива «Змінити» торкнулася позицій «інженерів» з питань організації праці та кадрових питань. Слід зауважити, що за міжнародними підходами подібні завдання та обов’язки не притаманні посадам інженерного спрямування, тому відтепер профадаптацією, організацією праці та кадрами займатимуться «фахівці».

Змінено!

Видається логічним внесення до Випуску 1 ДКХП посади «Фахівець з профадаптації», оскільки вона є досить поширеною.

Відтепер завдання та обов’язки з нормування на підприємствах (в установах, організаціях) буде уособлювати «Інженер з нормування трудових процесів».

Нове!

Інженер з нормування трудових процесів

Цю посаду віднесено до підкласу КП 2149.2 «Інженери (інші галузі інженерної справи)». 

«Інформаційно-комунікаційний» замість «телекомунікаційний»

Щодо директиви «Змінити». Як і у назвах підкласів КП, зміни термінологічного спрямування торкнулися професій сфери інформаційно-комунікаційних систем.

Змінено!

 Як і у назвах підкласів КП, зміни термінологічного спрямування торкнулися професій сфери інформаційно-комунікаційних систем

Отже, у професійних назвах роботи більше не вживається термін «телекомунікаційний».

Директива «Унести» запроваджує в Україні низку професій та посад сфери кібірнетики, а саме безпеки інформації та кіберзахисту.

Нове!

Як видно з наведеного переліку нових професійних назв робіт «кібернетиків», розробники Зміни № 11 відреагували на необхідність усебічного захисту інформації у зв’язку із численними випадками атак на українськи сервери.

Військові формування

Реалії війни, яку розв’язав в Україні російський агресор, знайшли своє відображення у запровадженні нових професій для потреб Національної гвардії України та Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Поки що вони сконцентровані у нововведенному до КП підкласі 5164. Проте, вважаємо, що з розширенням відповідного переліку спорідненими професіями цілком можлива поява у КП розділу «0», який також передбачається багаторічним міжнародним досвідом функціонування Міжнародної Стандартної Класифікації Занять (ISCO-08).

Нове!

Передбачається, що доброволець територіальної оборони матиме основне місце роботи та залучатися до Сил територіальної оборони Збройних Сил України за потреби.

Промисловість

Левова частка масштабних змін у професійному прошарку промислового сектору вітчизняної економіки стосується робітничих професій виробництва цементу.

Директивою «Скасувати» з Випуску 35 «Виробництво цементу та інших будівельних виробів. Виробництво цемент; Виробництво азбестоцементних та азбестосилітових виробів» ДКХП (далі — Випуск 35 ДКХП), вилучено деякі професійні назви робіт.

Скасовано!

Нагадуємо, що 6 вересня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2573-IX «Про систему громадського здоров’я». Багато положень, що відображено у цьому законі, досить активно обговорювались у суспільстві.

Широка дискусія відбувалась і щодо заборони використання та виготовлення матеріалів з азбесту. То ж згортання виробництва азбестоцементних виробів знайшло своє відображення у Зміні № 11. Низка професій робітників, які раніше обслуговували азбестоцементне устаткування, залишилися у Випуску 35 ДКХП, але зазнали певних змін у найменуванні.

Змінено!

Налагоджувальник азбестоцементного устаткування

Отже, Україна наближає своє законодавство до європейського та зменшує шкідливі чинники, що впливають на здоров’я громадян. Але залишається запитання: чим замінити недорогий та міцний шифер, що виготовляють із азбесту, у відбудові зруйнованих агресорами будівель та споруд? Можливо, з появою у цій сфері нових матеріалів та технологій виникнуть й отримають офіційний статус також і нові професії.

Однак нові професії у КП все ж з’являються.

Нове!

Готувач преміксів
Оператор пульта керування устаткуванням дробильно-сортувальної лінії

Вважаємо, що з огляду на зміни технологій та актуальні назви професій назву Випуску 35 ДКХП також має бути відповідним чином змінено.

Щодо інших галузей промисловості, слід зазначити про появу в КП нових робітничих професій.

Нове!

Гірник на очисних роботах в шахтах
Гірник на підготовчих роботах в шахтах
Машиніст технологічного обладнання збагачувальної фабрики

Інші сфери економіки

Певні зміни мають місце в інших сферах економічної діяльності. Так, було скасовано посаду шеф-кухаря (код КП — 5122), та внесено посаду шеф-кухаря із кодом КП 3570. Також додано ще декілька професійних назв робіт.

Нове!

Директор Національного антикорупційного бюро України
Директор територіального управління Національного антикорупційного бюро України
Експерт з оцінки пожежних ризиків

Посаду«Завідувач центру (молодіжного)» (код КП — 1229.6) змінено на посаду «Завідувач центру (за напрямом діяльності)» із тим же кодом. Кваліфікаційна характеристика «Завідувача…» міститься у ДКХП (Випуск 81 «Культура і мистецтво» ДКХП, затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 року № 168).

Звертаємо увагу, що посаду «Офісний службовець (складське господарство)» (код КП — 4131) змінено на посаду «Службовець на складі (комірник)» із таким самим кодом.

Отже, Зміна № 11 до КП підкреслила новітні тенденції українського ринку праці щодо:

 • інтеграції професій;
 • якісних змін у інформативно-комунікативній сфері;
 • появи низки нових професій сфери оборони;
 • дотримання стандартів охорони здоров’я у промисловості;
 • новітніх професійно-класифікаційних процесів.