Оплата роботи працівника, якого відкликають із відпустки

Законом України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» (далі — Закон № 504) встановлено державні гарантії права на відпустки працівників, визначено умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Стаття відкрита для передплатників