Відрядження т. в. о.: чи правомірне?

Державне підприємство має посади голови та радника. На цьому підприємстві є філія, посада керівника якої (тобто начальника філії) на момент розгляду ситуації вакантна (її зазначено в апараті управління державного підприємства). Вища організація державного підприємства покладає виконання обов’язків за вакантною посадою начальника філії на особу, яка обіймає посаду радника (за його заявою). У наказі це сформульовано так: «Покласти на (П. І. Б.), радника голови управління апарату державного підприємства, виконання обов’язків начальника філії з (дата)».

Стаття відкрита для передплатників