Ознайомлюємо працівників із положенням про структурний підрозділ під розписку

Основним законодавчим актом, яким регулюються питання щодо структурних підрозділів на підприємстві, є Господарський кодекс України. Зокрема, частиною 2 статті 64 цього Кодексу передбачено, що функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами. Зазначені питання регулюються також низкою підзаконних нормативно-правових актів, зокрема Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5. Водночас такі нормативно-правові акти не містять норм щодо конкретного кола працівників, які мають бути ознайомлені з відповідними положеннями про структурні підрозділи, зокрема й під розписку.

Стаття відкрита для передплатників