Локальний акт роботодавця: порядок оформлення працівника на роботу

Серед спеціалістів існує дві полярні думки щодо цього питання. Так, деякі вважають, що роботодавець не зобов’язаний отримувати згоду (дозвіл) працівників на обробку їхніх персональних даних (далі — ПД) за умови, що ПД використовуються роботодавцем виключно з метою здійснення прав і виконання обов’язків у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту даних. Підстави для такого висновку вони вбачають у пункті 5 частини 1 статті 11 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI (далі — Закон № 2297).

Стаття відкрита для передплатників