Чи підвищувати оклади працівникам, прийнятим на військову службу за контрактом?

Відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом, у т. ч. шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову (далі — підприємство).

Стаття відкрита для передплатників