Локальний акт роботодавця: положення про порядок дій кадрової служби та інших структурних підрозділів підприємства у разі відсутності працівника на роботі, у т. ч. прогулу без поважних причин

1.1. Цим Положенням визначено порядок виявлення відсутності працівника на роботі, повідомлення про відсутність працівника на роботі відповідних керівників підприємства, фіксування (документування) факту відсутності працівника на роботі, проведення службового розслідування (з’ясування причин відсутності працівника на роботі, зокрема отримання від працівника письмових пояснень), ухвалення та оформлення рішення за результатами службового розслідування, отримання згоди виборного профспілкового органу на звільнення працівника, оформлення звільнення і проведення з працівником розрахунку.

Стаття відкрита для передплатників