Практиканти — здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємстві

Практика — не від’ємна частина процесу підготовки фахівців у закладах освіти. Тому на багатьох підприємствах час від часу з’являється молодь, що прагне застосувати набуті знання. Потрібно пам’ятати, що порядок проходження практики здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємстві відрізняється від порядку проходження практики здобувачами вищої освіти. Тому рекомендуємо перш за все чітко визначити статус практиканта і враховувати всі особливості роботи з ним.

Стаття відкрита для передплатників