Головні дати лютого

Останній день подання до Державної служби статистики України

звіту із праці (форма № 1-ПВ (місячна)

! Форма уводиться в дію відповідно до наказу Держстату від 12.05.2022 № 87, починаючи зі звіту за січень 2023 року

звіту про заборгованість з оплати праці (форма № 3-борг (місячна)

! Форма уводиться в дію відповідно до наказу Держстату від 23.06.2022 № 195, починаючи зі звіту за січень 2023 року

Останній день подання до Державної служби статистики України

структурного обстеження підприємства за 2022 рік (форма № 1-підприємництво (річна)  

! Форма уводиться в дію відповідно до наказу Держстату від 10.06.2022 № 180, починаючи зі звіту за 2022 рік  

структурного обстеження підприємства за 2022 рік (форма № 2-підприємництво (річна)  

! Форма уводиться в дію відповідно до наказу Держстату від 10.06.2022 № 184, починаючи зі звіту за 2022 рік

УВАГА!

Статтею 10 Закон України від 16 серпня 2022 року № 2524-ІХ «Про офіційну статистику» передбачено, що статистична та фінансова звітність подається респондентами виключно в електронній формі.

Роботодавці зобов’язані подавати до Державного центру зайнятості:

  • інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (форма № 4-ПН):
    • не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення
    • (не пізніше ніж за 30 календарних днів до вивільнення у разі звільнення державних службовців)
  • інформацію про попит на робочу силу (вакансії) (форма № 3-ПН):
    • із дня виникнення потреби в доборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через 3 робочі дні з дати відкриття вакансії

УВАГА!

Відповідно до Закону України від 3 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»:

  1. фізичні особи, фізичні особи — підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та (або) в електронній формі, протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
  2. у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом 3 місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та (або) зазначених документів.

Норма тривалості робочого часу (год.) при 40-годинному робочому тижні — 160,0

Робочих днів — 20

Кількість днів, робота в які не проводиться — 8

Із них святкових — 0

Вихідних — 8

Днів, що передують святковим та неробочим (скорочені на 1 год. при 40-годинному робочому тижні) — 0