Моніторинг законодавства

Верховна Рада України

Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян

ЗАКОН від 27 липня 2022 року № 2454-IX

Набув чинності 1 січня 2023 року

Ухвалений Закон спрямований на створення належних умов для життєзабезпечення деяких категорій громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, шляхом установлення їм щомісячної грошової виплати.

Дія цього Закону поширюється на деякі категорії громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також на членів сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

До деяких категорій громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, належать особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та:

 1. яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка»;
 2. яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;
 3. яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів;
 4. яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів.

До членів сім’ї загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія цього Закону, належать:

 1. батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встановленого частиною 1 статті 26 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058) (незалежно від тривалості страхового стажу), або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до частини 3 статті 114 Закону № 1058, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо вони є особами з інвалідністю;
 2. діти (у т. ч. діти, які народилися до спливу 10 місяців із дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти (у т. ч. у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує 4 місяців), — до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Дія цього Закону не поширюється на осіб, діяння (дії або бездіяльність) яких були прямо чи опосередковано спрямовані, сприяли та/або сприяють державі-агресору, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, порушенню прав та свобод людини і громадянина, норм міжнародного гуманітарного права та стосовно яких набув законної сили обвинувальний вирок суду України у зв’язку із вчиненням ними злочину проти основ національної безпеки України, вчиненням або сприянням вчиненню терористичного акту, втягненням у вчинення терористичного акту, публічними закликами до вчинення терористичного акту, створенням терористичної групи чи терористичної організації, фінансуванням тероризму, вчиненням злочину у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, злочину проти встановленого порядку несення військової служби (військового злочину), злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Порядок призначення і виплати щомісячної грошової виплати та перелік документів, необхідних для її призначення, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Про офіційну статистику

ЗАКОН від 16 серпня 2022 року № 2524-IX

Набув чинності 1 січня 2023 року

Ухвалений Закон визначає правові та організаційні засади функціонування національної статистичної системи, компетенцію та повноваження органів державної статистики, регулює правові відносини у сфері офіційної статистики з метою забезпечення держави і суспільства неупередженою та об’єктивною офіційною державною статистичною інформацією щодо економічної, соціальної, демографічної, екологічної, культурної й інших сфер життя суспільства в Україні та її регіонах.

Зокрема, Законом визначено, що центральний орган виконавчої влади з питань статистики утворюється Кабінетом Міністрів України з метою координації діяльності виробників офіційної статистики, які складають національну статистичну систему, в питаннях виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації.

Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України. Подання про звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики вносить Прем’єр-міністр України.

Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики за результатами конкурсу на розгляд Кабінету Міністрів України вносить Комісія з питань вищого корпусу державної служби.

Керівник центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначається на посаду строком на 5 років.

Заступники керівника центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. Керівники самостійних структурних підрозділів та інші працівники центрального органу виконавчої влади з питань статистики призначаються на посаду та звільняються з посади його керівником у встановленому законодавством порядку.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони

ЗАКОН від 16 листопада 2022 року № 2750-IX

Набув чинності 1 січня 2023 року (крім п. 5 розд. I, який набуває чинності 1 січня 2024 року)

Зокрема, до КЗпП Законом унесено такі зміни:

 • частину другу статті 42 доповнено пунктом 11 такого змісту:

«11) працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року»;

 • частину другу статті 119 після слів «обов’язків, передбачених» доповнено словами «Кодексом цивільного захисту України».

Кабінет Міністрів України

Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2022 року № 1468

Набула чинності 1 січня 2023 року

Порядок, затверджений цією постановою, регулює питання проведення Пенсійним фондом України (далі — ПФУ) витрат страхувальнику або сім’ї застрахованого, чи іншій особі, яка здійснювала поховання потерпілого у разі його смерті від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на організацію поховання та пов’язаних із цим ритуальних послуг. Факт наявності нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання засвідчується документами, передбаченими Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337.

Організація поховання працівника, який загинув на виробництві або помер у лікарні під час лікування отриманої на виробництві травми, проводиться страхувальником.

Розмір і процедура проведення та обліку витрат на поховання і пов’язаних із цим ритуальних послуг установлюються правлінням ПФУ. При цьому провадяться витрати на саме поховання, предмети ритуальної належності, релігійні традиції, намогильні споруди.

Фінансування витрат на поховання здійснюється в порядку, що встановлюється правлінням ПФУ. Постановою визнано, такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 року № 826 «Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання».

Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

ПОСТАНОВА від 30 грудень 2022 року № 1481

Набула чинності 31 грудня 2022 року

Постановою установлено, що у січні 2023 року надання допомоги на проживання здійснюється відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332, внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

При цьому застосовується перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що діяв станом на 1 грудня 2022 року.

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2022 року № 1487

Набула чинності 5 січня 2023 року

Порядком, затвердженим цією постановою, визначено механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами (далі — державні органи), органами місцевого самоврядування, органами військового управління (органами управління), військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, підприємствами, установами та організаціями, закладами освіти, закладами охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності (далі — підприємства, установи та організації).

Порядком, зокрема, передбачено, що організація військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладається на відповідних керівників.

Обов’язки з ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (далі — служба персоналу).

У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників в державному органі, органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установи, організації.

Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми

ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 року № 11

Набула чинності 7 січня 2023 року

Постановою внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751, зокрема пункт 2 доповнено новими абзацами такого змісту:

«За наявності технічної можливості засобами Порталу Дія можна подати заяву в разі звернення за призначенням:

 • допомоги на дітей одиноким матерям;
 • допомоги при усиновленні дитини;
 • допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Заява з необхідними документами та/або відомостями засобами Порталу Дія подається в електронній формі з урахуванням особливостей, визначених у пунктах 59−69 цього Порядку.

У разі подання заяви та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики (у разі подання заяви про призначення допомоги на дітей одиноким матерям), в електронній формі засобами Порталу Дія складення та/або подання будь-яких інших заяв, документів чи відомостей, крім тих, що визначені пунктами 59−69 цього Порядку, не вимагається».

Крім того, Порядок доповнено новим розділом «Особливості подання заяв про призначення державної допомоги сім’ям з дітьми засобами Порталу Дія».