Переведення на вищу посаду працівника без відповідного стажу та перепрофілювання посади: деякі нюанси

Для того, щоб роботодавець міг призначити (прийняти, перевести) працівника на певну посаду, такий працівник повинен відповідати кваліфікаційним вимогам до певної посади. Такі вимоги у більшості випадків містяться у розділі «Кваліфікаційні вимоги» відповідної кваліфікаційної характеристики. Зокрема, кваліфікаційні вимоги до посади інспектора з кадрів містяться у кваліфікаційній характеристиці цієї посади, наведеній у розділі 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі — Розділ 1 Випуску 1 ДКХП).

Стаття відкрита для передплатників