Оклад працівника нижче МЗП: як оплачувати простій?

Визначення поняття простою міститься у частині першій статті 34 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників