У КП змінилася назва посади: як це відобразити в кадровій документації та об’єднаній звітності з ПДФО та ЄСВ?

— Ситуація

Наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 року № 810 було внесено зміни до КП (Зміна № 10), які торкнулися, зокрема, посад працівників закладів вищої освіти. Наприклад, раніше було «Доцент», «Професор», а стало — «Доцент закладу вищої освіти», «Професор закладу вищої освіти». При цьому код КП не змінився. У трудовій книжці, наказах зазначено, наприклад, так: «доцент кафедри фундаментальної математики Запорізького національного університету». Чи потрібно вносити зміни до трудової книжки працівника? Якщо так — то які саме і як це прописати в наказі, адже фактично посада не змінилася?

Під час подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за IV квартал 2021 року в додатку 5 програмне забезпечення M.E.Doc «попереджає» про заповнення полів «Професійна назва роботи» та «Код класифікатора професій», які не є актуальними в поточному періоді (згідно з КП). Наприклад: «Доцент» з кодом КП 2310.1, код ЗКППТР — 21795, а має бути: «Доцент закладу вищої освіти» з кодом КП 2310.1. Як зазначити таку посаду, якщо її код у КП не змінився?

— Рішення

На сьогодні сферою зайнятості та праці займається Міністерство економіки України. До його компетенції належить, зокрема, і вирішення питань щодо оновлення Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП). 25 жовтня 2021 року Мінекономіки наказом № 810 затвердило Зміну № 10 до КП. Зміни торкнулися, зокрема, і назв посад працівників сфери освіти (таблиця).

Таблиця. Приклади нових (змінених) назв посад працівників сфери освіти у КП

Щодо внесення змін до локальних документів роботодавця

На практиці професійні назви робіт слід виписувати відповідно до вимог КП та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Зокрема, пунктом 2.14 цієї Інструкції передбачено, що в графі 3 трудової книжки пишеться: «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням його конкретного найменування, а також роботи, професії або посади та присвоєного розряду. Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП. Наприклад: «Прийнятий на посаду доцента кафедри фундаментальної математики Запорізького національного університету» (кафедра — це підрозділ, а Запорізький національний університет — заклад вищої освіти).

Отже, хоча назва посади в КП і змінилася (з «Доцент» на «Доцент закладу вищої освіти»), зміни до локальних документів уносити не потрібно.

Насамкінець слід зауважити, що поля «Професійна назва роботи» та «Код класифікатора професій» в додатку 5 Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4), який подається за допомогою програмного забезпечення M.E.Doc, мають бути заповнені відповідно до норм КП. Тобто потрібно зазначати актуальні назви посад, наприклад: «Доцент закладу вищої освіти» із кодом КП 2310.1.