Моніторинг законодавства

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії

УКАЗ від 1 лютого 2022 року № 36/2022

Указом доручено Кабінету Міністрів України здійснити низку заходів, зокрема щодо:

 • поетапного збільшення чисельності Збройних Сил України в період з 2022 по 2025 роки на 100 000 осіб для підвищення оборонних спроможностей держави;
 • запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Набув чинності 2 лютого 2022 року

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус

ЗАКОН від 30 листопада 2021 року № 1916-IX

Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус

Законом унесено зміни до деяких законів України, зокрема статтю 6 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» викладено у такій редакції:

«Стаття 6. Забезпечення права осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, на отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус

1. Оформлення, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, вклеювання у визначених законодавством випадках фотокартки при досягненні відповідного віку в паспорт громадянина України особам, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, за місцем звернення особи.

2. Внесення відомостей про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, під час їх оформлення, обміну здійснюється на підставі документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання, або відомостей, внесених до документів особи, які підлягають обміну.

Для внесення відомостей про зареєстроване місце проживання осіб, визначених частиною першою цієї статті, може використовуватися інформація з Державного реєстру виборців, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

3. Внесення відомостей про зареєстроване місце проживання до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, неповнолітнім особам, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території, здійснюється на підставі:

 • документа, що підтверджує право на проживання в житлі, що знаходиться на тимчасово окупованій території, неповнолітньої особи або її законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина, та заяви такого законного представника; або
 • відомостей про зареєстроване місце проживання законних представників або одного з них, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус.

Дата внесення інформації про зареєстроване місце проживання неповнолітньої особи визначається за заявою одного з її законних представників у письмовій формі. У разі якщо місце проживання законних представників неповнолітньої особи зареєстроване за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з ким зареєстрована неповнолітня особа. Зазначена дата не може передувати даті складання органами державної реєстрації актів цивільного стану актового запису про народження дитини, даті реєстрації місця проживання законних представників або одного з них, даті отримання дитиною дозволу на імміграцію чи визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства).

4. Внесення відомостей про зареєстроване місце проживання особи на тимчасово окупованій території до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

Набуває чинності 21 березня 2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів

ПОСТАНОВА від 19 січня 2022 року № 31

Порядком, затвердженим цією постановою, визначено механізм здійснення реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до 3 років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності), у державних реабілітаційних закладах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, комунальних реабілітаційних закладах, фінансування функціонування яких здійснюється за рахунок видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення відповідно до статей 87, 89 і 90 Бюджетного кодексу України, та реабілітаційних закладах приватної форми власності, надання послуг у яких забезпечується, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету.

Набула чинності 1 березня 2022 року

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

ПОСТАНОВА від 2 лютого 2022 року № 72

Постановою внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

пункт 5 Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049, викладено у такій редакції:

«5. Стаж, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.»;

пункт 6 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, викладено у такій редакції:

«6. Стаж педагогічної роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.»;

пункт 15 Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1090, викладено у такій редакції:

«15. Період проходження служби (стаж роботи), що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років, обчислюється на підставі трудової книжки (особової справи) (у разі наявності) або відомостей про проходження служби (трудову діяльність) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують періоди проходження служби (стаж роботи).

У разі відсутності трудової книжки, а також у разі, коли у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні, неточні записи про час роботи (служби), підтвердженням періоду проходження служби (стажу роботи) є довідки, витяги з наказів та особових справ, особистих рахунків і відомостей про оплату праці та інші документи, які містять дані про періоди проходження служби (стаж роботи).

Період проходження служби (стаж роботи), що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років, підтверджується свідками в порядку, встановленому законодавством».

Набуває чинності 21 березня 2022 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів

ПОСТАНОВА від 19 січня 2022 року № 31

Порядком, затвердженим цією постановою, визначено механізм здійснення реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до 3 років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності), у державних реабілітаційних закладах, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, комунальних реабілітаційних закладах, фінансування функціонування яких здійснюється за рахунок видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення відповідно до статей 87, 89 і 90 Бюджетного кодексу України, та реабілітаційних закладах приватної форми власності, надання послуг у яких забезпечується, зокрема, за рахунок коштів державного бюджету.

Набула чинності 1 березня 2022 року

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

ПОСТАНОВА від 2 лютого 2022 року № 72

Постановою внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

пункт 5 Положення про порядок і умови виплати щомісячної надбавки за вислугу років працівникам органів виконавчої влади та інших державних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 року № 1049, викладено у такій редакції:

«5. Стаж, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.»;

пункт 6 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, викладено у такій редакції:

«6. Стаж педагогічної роботи, який дає право на одержання надбавки за вислугу років, визначається на підставі трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.»;

пункт 15 Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1090, викладено у такій редакції:

«15. Період проходження служби (стаж роботи), що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років, обчислюється на підставі трудової книжки (особової справи) (у разі наявності) або відомостей про проходження служби (трудову діяльність) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших документів, які відповідно до законодавства підтверджують періоди проходження служби (стаж роботи).

У разі відсутності трудової книжки, а також у разі, коли у трудовій книжці відсутні необхідні записи або містяться неправильні, неточні записи про час роботи (служби), підтвердженням періоду проходження служби (стажу роботи) є довідки, витяги з наказів та особових справ, особистих рахунків і відомостей про оплату праці та інші документи, які містять дані про періоди проходження служби (стаж роботи).

Період проходження служби (стаж роботи), що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років, підтверджується свідками в порядку, встановленому законодавством».

Набула чинності 4 лютого 2022 року

Про внесення змін до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати

Постановою внесено зміни до Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1053, зокрема:

абзаци п’ятий — одинадцятий пункту 2 замінено абзацами такого змісту:

«При цьому зазначені розміри збільшуються в 1,5 раза, якщо сім’я особи рядового і начальницького складу, курсанта складається із трьох і більше осіб.

До членів сім’ї особи рядового і начальницького складу, курсанта належать такі, що проживають разом, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки:
чоловік, дружина;

 • рідні та усиновлені діти особи рядового і начальницького складу, курсанта віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продов-женням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей;
 • неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками;непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом із ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;
 • особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і доглядає за нею;
 • жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей.»;
пункт 3 доповнено новим абзацом такого змісту:

 • «У разі коли двоє та більше членів сім’ї є військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу, курсантами, поліцейськими, грошова компенсація виплачується лише одному з них.»;

пункт 5 доповнено абзацами такого змісту:

 • «довідку з місця служби повнолітніх членів сім’ї особи рядового і начальницького складу, курсанта про неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством.

Копії документів, що підтверджують оплату найму житла, а також довідка з місця служби повнолітніх членів сім’ї особи рядового і начальницького складу, курсанта про неотримання (отримання) компенсації за найм житла, якщо така компенсація передбачена законодавством, подаються щомісяця особою рядового і начальницького складу, курсантом до відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, закладу вищої освіти».

Набула чинності 10 лютого 2022 року

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 і від 24 травня 2017 р. № 358

ПОСТАНОВА від 2 лютого 2022 року № 89

Постановою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» і від 24 травня 2017 року № 358 «Деякі питання оплати праці державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя», зокрема викладено у новій редакції схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2022 році.

Набула чинності 5 лютого 2022 року (застосовується з 1 січня 2022 року)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ України

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державному агентстві України з питань кіно

Порядком, затвердженим цим наказом, визначено процедуру організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Державному агентстві України з питань кіно.

Порядком передбачено, що стажування здійснюється строком до 6 місяців у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу Держкіно, а саме:

 • повний робочий день: понеділок — четвер — з 09.00 до 18.00, п’ятниця — з 09.00 до 16.45, обідня перерва — з 13.00 до 13.45;
 • неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менш ніж 4 год. у робочі дні.

Стажування проходить на безоплатній основі. Держкіно не несе зобовязань щодо відшкодування особі, яка проходить стажування в апараті Держкіно, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

Набув чинності 4 лютого 2022 року

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ від 23 грудня 2021 року № 718

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

Державним стандартом соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання визначено зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, показники її якості для надавачів соціальної послуги усіх форм власності, які надають цю послугу.

Цей Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги дітям з особливими освітніми потребами, які відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, потребують супроводу в закладах дошкільної освіти та закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; здійснення моніторингу та контролю за якістю надання соціальної послуги.

Набув чинності 4 лютого 2022 року