«Медичні» посади на підприємствах, не підпорядкованих МОЗ

Основними нормативно-правовими (нормативно-технічними) актами з питань професійної класифікації в Україні є Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — КП) та галузеві випуски Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП). При цьому в зазначених документах фактично не встановлено обмежень стосовно внесення до штатних розписів підприємств, установ, організацій (далі — підприємство) будь-яких назв посад та/або професій за дотримання певних умов.

Стаття відкрита для передплатників