Відсутність колективного договору: порушення чи норма?

Укладення та виконання колективних договорів визначається Законом України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII (далі — Закон № 3356). Зазначений закон не передбачає норми обов'язковості укладення колективних договорів.

Відповідно до статті 2 Закону № 3356 колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство) незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

У законодавстві нема норми, що передбачає відповідальність за відсутність колективного договору, але відсутність колективного договору тягне за собою порушення керівником норм законодавства про працю, зокрема Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП):

За порушення зазначених статей КЗпП керівника підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП).

Наявність колективного договору на підприємстві передбачена Конвенцією МОП «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів» № 98 (ратифікована Україною 1956 року; далі — Конвенція № 98) (ст. 4) та Рекомендацією МОП щодо колективних договорів № 91 (розд. II, п. 2), статтями 10, 11 КЗпП, Законом № 3356.

Колективний договір не має бути формальним документом. Починаючи з процедури розробки і змісту колективного договору та закінчуючи його виконанням та звітами — все має бути виконано відповідно до вимог законодавства.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

Умови колективного договору обов’язкові для виконання всіма його сторонами. У разі порушень вимог колективного договору особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, або представниками трудових колективів вони можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої статтею 412 КУпАП.

Альтернатива колективному договору

Якщо трудовим колективом прийнято рішення не укладати колективний договір, соціально-економічні й трудові відносини між трудовим колективом та роботодавцем мають бути урегульовані:

  • на зборах трудового колективу та адміністрації підприємства, оформлені відповідним протоколом і відображені у положеннях підприємства;
  • рішенням трудового колективу, яке закріплюється в наказах на підставі протоколів загальних зборів трудового колективу.