Реорганізація та ліквідація підприємства

1. Визначення підприємством «Б» переліку структурних підрозділів або окремих працівників та основних завдань і функцій, переліку й обсягу робіт, які виконуватимуться після приєднання функцій підприємства «А», а також початку періоду, з якого підприємство «А» припиняє, а підприємство «Б» починає виконувати відповідні виробничі та інші функції чи роботи. Складення плану-графіка виконання робіт, пов’язаних з приєднанням підприємства «А» до підприємства «Б».

Стаття відкрита для передплатників