Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Порядок виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основних трудових обов’язків визначено постановою Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 року № 1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)» (далі — Постанова № 1145). Працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата, розмір якої відповідно до статті 105 КЗпП установлюється на умовах, передбачених у колективному договорі. Якщо колективного договору не укладено, розмір доплати може визначатися в іншому локальному нормативному акті, що регулює питання оплати праці (наприклад, положенні про оплату праці). При цьому законодавством не визначено конкретного розміру доплати для приватної (небюджетної) сфери. Для бюджетної сфери відповідними нормативно-правовими актами встановлюється, як правило, доплата у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки) за основною роботою.

Стаття відкрита для передплатників