Виплати військовослужбовцям під час простою

Підставою для надання гарантій працівникам, які виконують військовий обов’язок, є частина друга статті 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), згідно з якою працівникам, котрі залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII (далі — Закон № 2232), «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 року № 1975-XII і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII, надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

Стаття відкрита для передплатників