Дистанційне навчання: оформлення, оплата, табелювання

Відповідно до статті 201 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) для професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) організує індивідуальне, бригадне, курсове й інше виробниче навчання за рахунок підприємства, організації, установи (далі — підприємство). 

Стаття відкрита для передплатників