Еколог & інженер з охорони праці за сумісництвом: чи можливо?

Згідно зі статтею 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ (далі — Закон № 2694) роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Основними нормативними документами, які регулюють питання створення служби охорони праці на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство), є цей Закон № 2694 та Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255 (далі — Типове положення № 255).

Стаття відкрита для передплатників