Цивільно-правовий договір, трудовий договір, трудова угода

«Особа, яка працює на умовах цивільно-трудового договору — фізична особа, яка безпосередньо виконує роботу виключно згідно з умовами укладеної з ним трудової угоди (договору підряду) відповідно до Цивільного Кодексу України, при цьому усі ризики від виконання такої трудової функції несе сама фізична особа».

Стаття відкрита для передплатників