Погодинна та місячна оплата праці: особливості застосування

Відповідно до частини другої статті 97 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) форми і системи оплати праці встановлюються підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство) самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними/територіальними) угодами. Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Стаття відкрита для передплатників