Прогул як підстава для звільнення

Відповідно до пункту 4 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом (далі — роботодавець) у разі прогулу (у т. ч. відсутності працівника на роботі більше 3 год. протягом робочого дня) без поважних причин.

Стаття відкрита для передплатників