Доплати і надбавки педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам, працівникам бібліотек

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники, працівники бібліотек мають право на доплати й надбавки, установлені законодавством (таблиця).

Стаття відкрита для передплатників