Вахтовий метод роботи: юридичний і кадровий аспекти

На сьогодні порядок організації та виконання робіт вахтовим методом регламентується Основними положеннями про вахтовий метод організації робіт, затвердженими постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальних питаннях, Секретаріату ВЦРПС і Міністерства охорони здоров’я СРСР від 31 грудня 1987 року № 794/33-82; далі — Постанова № 794/33-82 (відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545-ХІІ діє у частині, що не суперечить Конституції і законам України). Особливості застосування вахтового методу організації робіт на підприємствах, в установах та організаціях (далі — підприємство), що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, визначаються Положенням, затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 липня 2017 року № 275.

Стаття відкрита для передплатників