Заохочуємо працівників за успіхи в роботі

Основними засобами підтримання трудової активності працівників, зміцнення трудової дисципліни є створення сприятливих умов праці, нормального психологічного мікроклімату в колективі, позитивна оцінка роботи працівника, публічне визнання його трудових заслуг, матеріальне та моральне заохочення. Заохочення сприяє сумлінному виконанню працівником своїх трудових обов’язків, стимулює прагнення самовдосконалюватися.

Стаття відкрита для передплатників