Щодо права на отримання додаткової соціальної відпустки

СИТУАЦІЯ

До Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного управління Держпраці звернулась бухгалтер, яка працює у ФОП, що здійснює свою господарську діяльність в місті Кропивницький. Звернення було стосовно права працівниці, яка прийшла на роботу у лютому 2023 року і є одинокою матір’ю та претендує на отримання додаткової соціальної відпустки відповідно до статті 19 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки».

КОМЕНТАР

У довідці з попереднього місця роботи зазначено, що працівниця не скористалася цією відпусткою у 2023 році та не вказано щодо компенсації за неї у зв’язку зі звільненням.

Законом України від 1 липня 2022 року № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», скасовані будь-які вимоги до нового роботодавця щодо перерахування компенсацій за невикористані відпустки.

Крім того, частиною першою статті 47 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) передбачено, що роботодавець зобов’язаний у день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, письмове повідомлення про нараховані та виплачені йому суми при звільненні (ст. 116 КЗпП) та провести з ним розрахунок у строки, визначені статтею 116 КЗпП, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки.

Крім цього, статтею 117 КЗпП передбачено, що у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 КЗпП, за відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.

Отже, новий роботодавець не зобов’язаний надавати додаткову соціальну відпустку за 2023 рік. Працівниця має звернутися до попереднього роботодавця для отримання компенсації за невикористану відпустку, яка мала бути їй виплачена при звільненні.

Джерело: Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці