Роботодавцям відшкодовуватимуть з бюджету середній заробіток за працівників, які призвані на військову службу — законропоєкт

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо справедливого врегулювання питання виплати середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу (№ 6170 від жовтня 2021 року).

Цей проєкт Закону передбачає, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення роботодавець й надалі повинен буде зберігати місце роботи та посаду.

У законопроєкті також зазначено таке: за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період зберігаєтьсясередній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову. До того ж  такий середній заробіток компенсується роботодавцю за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, поза збереженням середнього заробітку опиняються прийняті на військову службу за контрактом. Автори проєкту закону вважають: «потребує більш справедливого врегулювання питання виплат доходів громадян, які уклали контракти на службу добровільно. Зокрема, багато прикладів укладення контрактів про проходження служби у військових частинах, військових комісаріатах, закладах військової освіти на територіях, які не належать до зони проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Також непоодинокими є випадки застосування норм статті 119 Кодексу … для уникнення відповідальності за порушення працівниками трудової дисципліни шляхом укладення ними контракту про проходження військової служби».

Серед коштів, які надійдуть до бюджету від детінізації ринку тютюнових виробів, будуть виділені кошти і на компенсації роботодавцями за заробіток призваних на військову службу автори законопроєкту хочуть знайти серед коштів.

Якщо Верховна Рада України прийме вищевказаний законопроєкт, то він має набрати чинності вже з 1 січня 2022 року.

Джерело: за матеріалами «ЛІГА-ЗАКОН»