Про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори у січні — серпні 2023 року

Упродовж січня — серпня 2023 року Національна служба посередництва і примирення (далі — НСПП) сприяла вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі — КТС(К)) на національному, галузевому, територіальному та виробничому рівнях, у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7644 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 317 вимог, з яких:

  • 143 (45 %) — щодо невиконання вимог законодавства про працю;
  • 101 (32 %) — щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
  • 46 (15 %) — щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
  • 27 (8 %) — щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 39 КТС(К) та 50 вимог, з яких 76 % становили вимоги, що виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання норм законодавства про працю.

Упродовж звітного періоду за сприяння НСПП проведено 1315 примирних процедур, спрямованих на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 1308 узгоджувальних зустрічей та 7 засідань примирних комісій.

Експрес-курс «Соціальне страхування по тимчасовій непрацездатності»
0 (800) 219-977 • podpiska@mediapro.com.ua

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 409 конфліктних ситуацій (2 — на територіальному, 407 — на виробничому рівнях) на 416 підприємствах, зокрема, Рівненської (39 конфліктних ситуацій), Дніпропетровської (38), Волинської та Тернопільської (по 33), Одеської (27), Закарпатської (24), Житомирської (23) та Харківської (21) областей.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 227 конфліктних ситуацій (56 % від загальної кількості) на 238 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП лише одна конфліктна ситуація стала предметом виникнення КТС(К).

З метою сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 108 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 365 підприємств.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня — серпня проведено 42 засідання Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня — серпня працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 651 публікацію, організовано та проведено 746 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 481 заході, організованому сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш докладні дані містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні — серпні 2023 року, яка надана в межах співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.

Джерело: ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ