Основні 5 змін до Порядку обчислення середньої зарплати

Ми вже повідомляли про те, що змінено Порядок обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року № 100 (далі — Порядок № 100). Отже, постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2023 року № 957 відкориговано деякі моменти.

  1. По-перше, оновили абзац перший пункту 2 Порядку № 100. Тепер він передбачає, що середній заробіток для оплати «відпускних», надання матеріальної (грошової допомоги) або компенсації за невикористану відпустку обчислюють виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. Раніше подібне правило та інші не були прописані щодо матеріальної (грошової допомоги).
  1. По-друге, середню зарплату для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року, обчислюють виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.
  2. По-третє, відкоригували положення в абзаці 20 пункту 4 Порядку № 100, що стосуються обчислення середньої заробітної плати за останні два місяці. Тепер воно викладене в такій редакції: «При обчисленні середньої заробітної плати для нарахування матеріальної (грошової) допомоги за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю».
  3. По-четверте, доповнили пункт 7 Порядку №100 такими абзацами:
  • якщо середня місячна зарплата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, то її розраховують шляхом множення середньоденної зарплати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді;
  • середньоденну зарплату визначають діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Якщо середню зарплату за 12 місяців обчислюють виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то середньоденна зарплата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу 23 пункту 4 Порядку № 100, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства (установи, організації);
  • середньомісячне число робочих днів розраховують шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства (установи, організації).
  1. По-п’яте, відкоригували пункт 2 Порядку №100 надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабміну від 08 серпня 2016 року № 500. Тепер вона передбачає, що держслужбовцям матеріальна допомога може надаватися один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби. Нагадаємо, що раніше така допомога надавалася у розмірі середньомісячної зарплати.

Редакція журналу «КАДРОВИК.UA» звертає вашу увагу, що зазначені зміни набули чинності сьогодні, 12 вересня 2023 року.

Джерело: БУХГАЛТЕР.UA