Відмітка про отримання копії на наказі (розпорядженні) про звільнення

На підставі Закону України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» ще у 2021 році було внесено зміни до Кодексу законів про працю, зокрема частину першу статті 47 викладено у такій редакції: «Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний в день звільнення видати працівникові копію наказу (розпорядження) про звільнення, провести з ним розрахунок у строки, зазначені у статті 116 цього Кодексу, а також на вимогу працівника внести належні записи про звільнення до трудової книжки, що зберігається у працівника».

Стаття відкрита для передплатників