Укладення договору про повну матеріальну відповідальність: чим керуватися?

Законом України від 21 квітня 2022 року № 2215-IX «Про дерадянізацію законодавства України», який набув чинності 7 травня 2022 року, було скасовано дію на території України Указу Президії Верховної Ради СРСР від 13 липня 1976 року № 4204-IX «Про затвердження Положення про матеріальну  відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації» (зі змінами), який містив посилання на Перелік посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва. Чи є чинним зазначений Перелік? Якщо ні, то яким переліком має користуватися підприємство під час укладання з працівниками письмових договорів про повну матеріальну відповідальність? У пункті 1 частини першої статті 135¹ КЗпП зазначено, що перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття відкрита для передплатників