Уповноважені особи з питань призначення страхових виплат за соціальним страхуванням: документальне оформлення

Зразок наказу
про призначення уповноважених осіб
з питань призначення страхових виплат за соціальним страхуванням

НАЗВА УСТАНОВИ

НАКАЗ

02.01.2023                                                    м. ________                                               № ______

Про призначення уповноважених осіб
з питань призначення страхових виплат
за соціальним страхуванням

Керуючись статтею 22 Закону України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в редакції Закону України від 21 вересня 2022 року № 2620-IX і на підставі згод,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити уповноваженими особами з питань призначення страхових виплат за соціальним страхуванням із 02 січня 2023 року:

П. І. Б., головну медичну сестру;

П. І. Б., провідного бухгалтера;

П. І. Б.,  інспектора з кадрів.

2. Зобов’язати уповноважених осіб:

— контролювати правильність нарахування і своєчасність здійснення страхових виплат;

— ухвалювати рішення про відмову у призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково);

— розглядати підстави та правильність видачі документів, які є підставою для надання страхових виплат;

— рішення оформлювати у вигляді Протоколу.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ «Про створення комісії із страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності» від __________  № _____.

4. Контроль виконання наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                            Підпис                             Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Зразок заяви
про згоду працівника виконувати функції уповноваженої особи
з питань призначення страхових виплат за соціальним страхуванням

Директору ТОВ «_______________»
__________________________________
інспектора з кадрів
__________________________________

ЗАЯВА

Погоджуюся виконувати функції уповноваженої особи з питань призначення страхових виплат за соціальним страхуванням з 02 січня 2023 року.

Дата                                                                                                                                      Підпис