Візи у наказах з основних і кадрових питань підприємства

Погодження проєкту розпорядчого документа, зокрема наказу з основних питань діяльності підприємства та наказу з кадрових питань, здійснюється з метою визначення доречності створення відповідного документа, його обґрунтованості та відповідності законодавству.

Стаття відкрита для передплатників