Відеоспостереження на підприємстві: як назвати професію

На сьогодні Національний класифікатор України ДК 003:2020 «Класифікатор професій» (далі — КП) не містить вузькоспеціалізованої професійної назви роботи, яка була б пов’язана саме з роботою із системами відеоспостереження, але містить деякі більш узагальнені професійні назви робіт, які дотичні до такої діяльності (таблиця 1).

Стаття відкрита для передплатників